Д-р Бранимир Цветанов Бранков

Роден на 29.03.1970 г. в гр. Пловдив.

Завършил медицина през 1996 г. В МУ - Пловдив.

Работил като реаниматор към Център по Спешна медицина гр. Пловдив и по съвместителство в амбулатория за специализирана психиатрична помощ под ръководството на доц. д-р Цветан Бранков.

2001 г. придобил следдипломна квалификация магистърска степен - клинична и консултативна психология към СУ ”Св. Климент Охридски”, Философски факултет с дипломна работа: ”Психотерапевтични техники в лечението на тревожни разстройства”.

2002 г. придобил специалност - Спешна медицина към УМБАЛСМ - „Пирогов”.

От 2002 г. специализирал психиатрия в Катедра по Психиатрия и медицинска психология към УМБАЛ - „Св.Георги” гр. Пловдив.

2003 г. спечелил конкурс за докторант към катедрата.

2003-2008 с десетки публикации и участия в конференции, като основните направления и интереси в работата са свързани с лечението на тревожни разстройства.

2006 г. придобил специалност – психиатрия.
изтегли книга

"Да си върнем самочувствието, щастието и радостта в живота"Онлайн консултация: